امکانات ربات ختمو

ختمو ، قران انلاین

ختمو چه امکاناتی ارائه میدهد. 1- ساخت ختم قرآن در تلگرام 2-دسترسی به کل قرآن کریم به صورت صفحه ، آیه، جزء و… 3-دسترسی به صوت قاریان مختلف و امکان انتخاب قاری جهت ختم قران و سیستم ارسال روزانه قران…

ادامه مطلب