آموزش ساخت ختم قرآن در ربات ختمو

ختم قرآن

آموزش ساخت ختم قرآن در ربات ختمو @ khatmobot 1 – وارد ربات ختمو به ایدی @khatmobot شوید. 2- گزینه ساخت ختم قرآن را انتخاب کنید. (تصویر بالا) ختمو ، ربات ساخت ختم قرآن