آموزش دعوت ربات به گروه (ارسال روزانه یک صفحه قرآن)

ختمو ، قران انلاین

جهت دعوت ربات ختمو به گروه جهت ارسال روزانه یک صفحه قرآن کریم و صلوات شمار مراحل زیر را انجام دهید. 1-وارد ربات ختمو شوید. @khatmobot 2-از منو گزینه ( ? ارسال قرآن در گروه و کانال ? ) انتخاب…

ادامه مطلب