قرآن آنلاین ختمو

ختمو ، سامانه بسیار قوی قرآن آنلاین

دسترسی به قرآن کریم به صورت کامل در ختمو

  • ساخت بی نهایت ختم قرآن
  • ارسال خودکار قرآن به صورت روزانه در گروه و کانال
  • امکان جستجو در آیات قرآن
  • آموزش حفظ قرآن کریم
  • نرم افزار اندروید ختمو
  • امکان انتخاب قاری
  • امکان تنظیم یادآوری خواندن قرآن
  • امکان استخاره با قرآن