ارسال خودکار قرآن در گروه و کانال

امکان ارسال روزی یک صفحه قرآن کریم در گروه و کانال با تنظیمات خاص از قبیل انتخاب قاری ، تنظیم ساعت ارسال قران ، تنظیم صفحه قرآن و… و هنچنین مشاهده فعالیت کاربران از قبیل تعداد خوانده شدن هر صفحه از قرآن ، لیست شرکت کنندگان و…