آموزش دعوت ربات به گروه (ارسال روزانه یک صفحه قرآن)

ختمو ، قران انلاین

آموزش دعوت ربات به گروه (ارسال روزانه یک صفحه قرآن)

جهت دعوت ربات ختمو به گروه جهت ارسال روزانه یک صفحه قرآن کریم و صلوات شمار مراحل زیر را انجام دهید.

1-وارد ربات ختمو شوید. @khatmobot

2-از منو گزینه ( ? ارسال قرآن در گروه و کانال ? ) انتخاب کنید.

3- سپس گزینه دعوت به گروه انتخاب کنید و سپس گروه خود را از لیست انتخاب کنید.

4- ربات در گروه دعوت شد، در صورتی که در گروه دعوت نشده بود. از دو روش زیر میتوانید ربات را دعوت کنید.

4-1: واد قسمت( add member | اضافه کردن عضو جدید ) گروه شوید و سپس ایدی ربات را جستجو کنید. @khatmobot

4-2: وارد پروفایل ربات شوید و از منو گزینه ( add to Group | اضافه کردن به گروه ) انتخاب کنیدو سپس گروهتان را جهت دعوت ربات انتخاب کنید.

5- سپس ربات را در گروه مدیر کنید.

6- جهت اعمال تنظیمات دستور !ختمو را در گروه ارسال کنید و ساعت ارسال ، قاری و صفحه قرآن مد نظر را تظیم کنید.

ختمو | سامانه قرآن آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.